Syndicus


Wat doet een syndicus?

Een syndicus is een persoon die binnen een gebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de gemeenschappelijke delen.
Hij is in feite het uitvoerend orgaan voor de vereniging van mede-eigenaars dat alle wettelijk omschreven handelingen uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek art. 3.84 tem 3.100 dient uit te voeren.

De taken van een goed syndicus zijn gebaseerd op deze 4 pijlers:

Administratief beheer: organiseren en notuleren van algemene vergaderingen, leverancierscontracten, archiveren documenten, reglement inwendige orde, controle inhoudsplicht leveranciers, …

Financieel beheer: voeren transparantie boekhouding, opvolgen achterstallen, duidelijke en tijdige afrekeningen, opsplitsen kosten volgens verdeelsleutels, opvolgen uitbetalingen schadedossiers, opvolgen werkkapitaal en reservekapitaal,…

Technisch beheer: coördinatie herstelwerken, dringende interventies, bijstand bij opleveringen, offertes, communicatie leveranciers,…

Juridisch beheer: nauwgezet opvolgen wetgeving en rechtspraak inzake mede-eigendom, analyse statuten van gebouw en rechtspersoonlijkheid vereniging mede-eigenaars, opstarten en opvolgen invorderingsprocedures, opvolging juridische geschillen,…

Heeft u moeite met regelgeving die te complex is? Wij staan voor een super vlotte en professionele manier voor u klaar. Een topservice met volledige transparantie is geen probleem.

Heeft u nood aan een nieuwe syndicus?Ons immo-kantoor is budgetvriendelijk, er zijn lage kosten doordat we een familiaal bedrijf en kleinschalig zijn - niet enkel syndic ook andere diensten kunnen we verlenen. Enkel zondag zijn we niet beschikbaar periode 01 oktober tot 31 maart.

De papieren rond een eventuele overstap regelen we helemaal zelf. Zo niet maak een afspraak voor een vrijblijvend en verkennend gesprek.


Als je meer wilt weten over mede-eigenaar?